Ngày 26 tháng 10 năm 2022 trường mầm non Bình Yên A tổ chức kiến tập hoạt động giao lưu văn học giữa trẻ  lớp 5 tuổi A2  và trẻ lớp 3 tuổi C3 do cô Hoàng Thị thu Hiền và cô Phạm Thị Hương tổ chức.