* Tổng số trẻ tuyển sinh: 208 trẻ.  Trong đó: + Trẻ nhà trẻ (2019): 100 cháu.                  + 3 tuổi (2018): 66 cháu.                  + 4 tuổi ( 2017): 42 cháu.* Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2019, 2018, 2017 có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại thôn Sen Trì, Phúc Tiến, Yên Mỹ xã Bình Yên, ...