• IMG_20200511_084514__1__2a84d56ee9
  • IMG_20200511_083522__1__fb4c8fbeb0
  • IMG_20200511_083539__1__3568eccd0b
  • IMG_20200511_084103_b5bdeb09b7
  • IMG_20200511_083556__1__b44c879bb4
  • IMG_20200511_083652_6bc187b13f
  • IMG_20200511_083612_36d89956e8
ĐC: Thôn Phúc Tiến - Bình Yên - Thạch Thất