A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

 UBND HUYỆN THẠCH THẤT

 TRƯỜNG MN BÌNH YÊN A

               Số: 10 /KH-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

   

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

 Căn cứ Luật giáo dục 2005; Căn cứ vào điều lệ trường Mầm non;

Thực hiện công văn số 2674/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND huyện Thạch Thất về công tác Tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6  huyện Thạch Thất năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC, đội ngũ, số trẻ điều tra trên địa bàn.

          Trường MN Bình Yên A xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  các đọ tuổi, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non.

2- Yêu cầu:

Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì kết quả phổ cập.

- Thực hiện phân tuyến tuyển sinh theo địa bàn dân cư, địa giới hành chính, đảm bảo đủ chỗ học cho HS.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

- Cá nhân được phân công thực hiện công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1.  Toàn trường phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường để thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, có trẻ mầm non khuyết tật ở thể nhẹ được học hòa nhập.

2- Biện Pháp

a. Triển khai văn bản, thành lập ban chỉ đạo, ban tuyển sinh:

- Thành lập Ban chỉ đạo, ban tuyển sinh.

- Triển khai văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021 huyện Thạch Thất yêu cầu ban chỉ đạo, ban tuyển sinh trường Mầm non Bình Yên A tổ chức thực hiện.

- Tham mưu phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh cho nhà trường.

- Tham mưu với các đồng chí trưởng thôn trong  xã tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh, ưu tiên tiếp nhận 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi, trẻ thuộc diện chính sách trong tuyến tuyển sinh được giao.

b. Xây dựng lịch và phương thức tuyển sinh:

* Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh trực tuyến:

+ Lớp Mầm non 5 tuổi: từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/8/2020.

- Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020.

- HS trái tuyến (nếu có): từ  ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

Để đảm bảo phổ cập giáo dục, sau ngày 20/8/2020 nếu còn trẻ 4, 5 tuổi đúng tuyến nhà trường vẫn có trách nhiệm tiếp nhận học sinh song phải có lý do đến muộn chính đáng.

* Phương thức tuyển sinh:

          - Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định

- Xét tuyển, theo tuyến tuyển sinh do phòng GD&ĐT Thạch Thất quy định, đảm bảo 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được đến trường trên địa bàn xã Bình Yên. (thôn Yên Mỹ, Phúc Tiến, Sen Trì). Thực hiện quy định 5 rõ: Rõ tuyến tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh, công khai kết quả tuyển sinh.

          - Thực hiện nghiêm túc quy định về: thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Nếu trẻ địa bàn đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt, ưu tiên:

          + Trẻ hộ nghèo và cận nghèo.

          + Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

+ Con giáo viên đang trực tiếp dạy tại trường.

+ Chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo và bảo vệ an ninh quốc phòng, hoặc người có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

+ Nếu còn chỉ tiêu: phương án 1 bốc thăm, phương án 2 xin ý kiến địa phương và cấp trên.

          - Tham mưu với cấp trên xin thêm chỉ tiều tuyển sinh vào các nhóm lớp rộng, đủ diện tích theo quy định tại điều 13 của Điều lệ trường mầm non, đảm bảo tỷ lệ giáo viên và diện tích sử dụng đạt 1,5m2/1 trẻ.

          3. Đối tượng tuyển sinh:

          - Trẻ từ 2,3,4, 5 tuổi ( Trẻ sinh từ năm 2018,2017,2016,2015)

- Là con em nhân dân trên địa bàn xã Bình Yên các thôn: Sen Trì, Yên Mỹ, Phúc Tiến.

          - Là con em địa bàn giáp ranh ( nếu còn chỉ tiêu)

          4. Hồ sơ gồm có:

          - Đơn xin học

          - Bản sao giấy khai sinh ( Kèm theo bản chính để đối chiếu)

          - Bản phô tô sổ hộ khẩu ( Không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện Thạch Thất  hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã Bình Yên.

         - Giấy xác nhận được hưởng các chế độ chính sách.

- Đơn xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

          5. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020- 2021.

- Tổng số trẻ theo kế hoạch: 309 trẻ

+ Nhà trẻ: 25 trẻ

+ Mẫu giáo: 284 trẻ

Cụ thể:

(lớp)

24 - 36T

3T

4T

5T

1

2

4

4

Kế hoạch

25

60

104

120

Số trẻ cũ

0

25

50

120

Số trẻ tuyển mới 

25

35

54

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường tiến hành điều tra toàn bộ số trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn xã. Xây đựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường báo cáo PGD&ĐT.

2. Công bố công khai tại trường việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, quy định đối tượng học sinh đúng tuyến, trái tuyến; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

          3. Lập danh sách hội đồng tuyển sinh của trường thành phần gồm có: Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch hội đồng là các phó hiệu trưởng, thư ký và các ủy viên là giáo viên, nhân viên cốt cán trong nhà trường.

          4. Thông báo tuyển sinh, đưa tin trên đài phát thanh của xã, thôn.

          5. Tiếp nhận hồ sơ của học sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào phần ghi chú trong  danh sách phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên. Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận hồ sơ học sinh.

+ Trong suốt thời gian tuyển sinh (theo lịch) tuyệt đối không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

- Đối với trẻ khuyết tật các trường hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục nhập học tại các trường chuyên biệt theo quy định.

          6. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh lãnh đạo nhà trường thường trực hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

+ Ngày 18/6/2020: nộp kế hoạch tuyển sinh.

+ Ngày 31/8/2020: nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

 IV. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

(Có biểu mẫu kèm theo)

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường MN Bình Yên A. Yêu cầu Ban chỉ đạo và ban tuyển sinh nghiêm túc thực hiện./.

   Nơi nhận:                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD& ĐT huyện TT;

- Các thành viên trong BCĐ,BTS.

- Lưu: VT.                                                                                                                                          Nguyễn Thị Duyên


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan